Allidretten er et variert aktivitetstilbud for barn på 1. og 2. trinn ved Bell og Selbustrand skole. Barn får mulighet til å prøve flere idretter og i flere miljøer. Det skal legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå.

Selbu IL allidrett skal følge Idrettens barnerettigheter.

Allidretten:

  • Følger skoleåret
  • Arrangeres en gang per uke, fortrinnsvis på tirsdager (1. trinn kl 17 og 2.trinn kl 18)
  • Legger opp aktivitetene etter årstider
  • Har voksne ansvarspersoner (kretsledere), og foreldre hjelper til på rundgang (alle må hjelpe til i løpet av sesongen)
  • Samarbeider med idrettslag og særidretter, som bidrar med trenere på et utvalg treninger i løpet av sesongen

Hovedmål

Å skape et artig, godt og variert aktivitetstilbud hvor barn får utvikle seg både fysisk, psykisk og sosialt, hvor de får mulighet til å prøve seg i flere ulike miljøer, og hvor trygghet, lek og mestringsopplevelser sammen med andre står i fokus.

Delmål

  • Å skape en varig interesse for idrett og gode vaner for fysisk aktivitet
  • Å forebygge skader gjennom varierte treningsaktiviteter
  • Å gi barna og deres foresatte kjennskap til bygdas idrettslag og særidretter
  • Å gi barna et godt grunnlag for videre valg av idrett
  • Å bidra til et samordnet og koordinert idrettstilbud i lokalmiljøet

Treninger

Treninger i Allidretten planlegges to ganger i året; høstsemesteret og vårsemesteret, og vil presenteres i en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen publiseres og organiseres i SPOND. Ta kontakt med leder eller kretsleder for å få den aktuelle gruppekode for ditt barn.

Sesongen 2023/24 vil treninger foregå på varierte uteområder avhengig av sesong, samt at vi har halltid i gymsalen ved Selbu ungdomsskole på tirsdager i tidsrommet 1700-1930. Vi benytter andre lokaler ved behov, eksempelvis svømmehall.

Kostnad

Det er ingen treningsavgift eller annen kostnad å delta i Allidrett. Trenere og leder/kretsledere bidrar på dugnad. Allidretten har fra sesongen 2023/2024 fått en grunnfinansiering via Selbu IL, samt et driftsbeløp gitt av Selbu Idrettsråd. Pengene vil brukes til å dekke leie av privat gymsal/svømmehall, utstyr til bruk på trening, påmeldingsavgift til turneringer, samt til utgifter ved spesielle arrangementer (for eksempel sesongavslutninger og turneringer). Foresatte og barna kan velge å melde seg inn i et av Selbus idrettslag, dette er frivillig.