Selbu IL handball har mange gode støttespillere i næringslivet. Vi er takknemlig for at dere er med på laget!