NavnRolleEpostTelefon
Svein MorsetLederpost@selbuil.no958 47 284
Gretha RøsetKasserer/Nestlederkasserer@selbuil.no
Gunn Kari HoltenSekretærsekretaer@selbuil.no
Gunn Marit UglemAvdelingsleder - Allidrettallidrett@selbuil.no
Lars SletneAvdelingsleder - Håndballleder.hb@selbuil.no
Tove StagebergAvdelingsleder - Trimtrim@selbuil.no
Alf Magne FlønesAvdelingsleder - Skiski@selbuil.no
Marius SørensenAvdelingsleder - Friidrettfriidrett@selbuil.no